19-07-16

Sana söyledim..

..da's Turks voor: "I told you so."
Twee-en-een-halve maand geleden. "Hoe men knipmest voor despoot Erdogan, die aan gevaar niet onderdoet voor Poetin, en die het volgende bommetje heus alweer zorgvuldig op scherp aan het zetten is." En nu? Burgeroorlog in Frankrijk? Engeland? Amerika? Waar staat Nederland in het rijtje? Turkse wolven tegen Zwarte Piet? De Marokkanen al lang blij; dat de gebeten honden voor de verandering eens uit Turkije stammen. Over stammen gesproken; die hebben ze ook heel veel in Syrië, Afghanistan, en Eritrea! Behalve dat deze stammen onderling vaak heel gemeen kunnen zijn, hebben ze gemeen de grootste aantallen personen in de Nederlandse bijstand te vertegenwoordigen. Maar dat is wel erg racistisch hè, om een link naar de feiten te leggen. Moeten we niet willen met z'n allen. 'De Toren Van Babel', wanneer was dat ook weer? Ergens rond Genesis 11:1–9.
"Houdt het hoofd koel en de handen thuis!", sprak Lodewijk Asscher of all people, terwijl de mussen dood van het dak vielen. Nou, dan weet je het wel.
Dat gaat indruk maken.

04-05-16

Аня

Goedemorgen vrij Nederland! En natuurlijk "Доброе утро, Россия и Украина" (maar daarover later meer). Allereerst zou ik willen verzoeken, mochten uw vingertoppen u toestaan opwaarts te wrijven (en dus neerwaarts door dit blog te scrollen), om acht te slaan op de data der blogberichten? Zelfs ik als auteur moet nu en dan eens teruglezen wat ik, bijvoorbeeld, twee jaar geleden (en dat is slechts enkele berichten geleden) hier neer tikte. Om gaandeweg te zien dat ondanks de heersende opinie, de wereld helemaal niet zo snel doordraait als dat voor u als individu wellicht in het dagelijks leven aanvoelt. Veranderingen? Amper. Hooguit wordt onze stompzinnigheid met de dag duidelijker, mede dankzij de 'sociale media' en uw bijbehorende diarreeverschijnselen. De jeugd van tegenwoordig moet naar verslavingsklinieken en voelt zich eenzaam. Ach gus. Hoe komt dat nou? Laat er maar een decennium geestelijke gezondheidszorg en onderzoek op los, zou ik zeggen. Of lees gewoon hier, dat het begint met de ouders, die op dat gebied net zo hard mee zijn gaan doen. Er dus momenteel een generatie opgroeit die niet beter weet dan dat het normaal is, om het in gezelschap niet te kunnen laten de telefoon te checken op berichtjes en/of 'likes'. In plaats van het absolute afstompen en vervreemden van de echtheid te (h)erkennen, blijkt de kracht en macht van het 'elders is het misschien wel leuker of interessanter dan hier' een fenomeen waarvan dankbaar gebruik wordt gemaakt door de alom ongelukkige en onzekere mens. Erkenning willen we, zelfbevestiging. Ertoe doen. Van individu tot multinational, allemaal bezig iets te verkopen, variërend van ziel en zaligheid tot yoghurt-honing showergel. Dat is de dagelijkse echtheid voor een groot deel van de bevolking.

In 2011 gingen de televisies eruit bij Philips, in 2018 de lampen. Dag Philips, doei ziekenfonds, vaarwel Nederlande Munt (sinds 1567). Bijna achteloos haalt een enkeling de schouders op, om deze vervolgens weer moedeloos diep onder het colbert te laten zakken. "Zo gaat dat nu eenmaal tegenwoordig, wat doe je eraan?", verzuchten wij, de fossielen der Analoge Periode. De nieuwelingen (jong én oud!) interesseren zich nog slechts voor hap-snap vegen, lekker-makkelijk (dus veel plaatjes graag, en die cookie-popup; dát is pas iets om je druk om te maken!). Twee weken geleden nog voldeed Turkije amper aan de helft van de 72 door de EU gestelde voorwaarden voor een versoepeling van de visumplicht, vandaag praat men over opheffing van de visumplicht, en wel per 1 Juli a.s. Plots is aan "het grootste deel" van de voorwaarden voldaan (geloofd gij dè zelf?!). Zelden (zeg maar gerust nooit) zien we ambtelijke molens zo snel draaien. En zelfs de minst geïnteresseerde lulhannes snapt wel, dat dit geregeld is om een bom onder het vluchtelingenplan onschadelijk te maken. Kunt u daar net zo smakelijk om lachen als mij? Hoe men knipmest voor despoot Erdogan, die aan gevaar niet onderdoet voor Poetin, en die het volgende bommetje heus alweer zorgvuldig op scherp aan het zetten is? De mensen in Brussel die ons en onze buurlanden moeten beschermen en besturen? Lachertjes zijn het, bodemloze putten gesalarieerd met uw belastingcenten, waarvoor ze u professioneel getraind voorliegen en onmogelijke beloftes maken, terwijl ze, al zelfverrijkend, in plaats van onze toekomst veilig te stellen, deze langzaam maar zeker vernietigen. Dat er krachten aan het werk zijn die zelfs politici te boven gaan, blijkt wel uit TTIP. Hoewel frau Merkel het verdrag er graag z.s.m. door zou drukken, mogen we het denk ik wagen om vraagtekens te plaatsen, bij haar ideeën "Europa beter te laten groeien", na haar onachtzame "wir schaffen das" (oh ja; dat hielp zéker Europa te laten groeien..).

Nu het dankzij de 'leaks' mogelijk allemaal iets lastiger wordt, dat doordrukken, zullen we eens zien welke krachten er deze keer gaan winnen. Het schijnt dat Trump tegen is, Hillary zei (en dit is exemplarisch voor genoemde krachten) niet blij te worden "van wat ik erover heb gehoord." De -waarschijnlijk- toekomstig presidente van Amerika, maar aangaande één van de belangrijkste en grootste handelsverdragen heeft ze slechts dingen gehoord? Ofwel, dat is je reinste onzin (ze kent wel degelijk de belangen en doet op controversiële onderwerpen een beetje alsof d'r neus bloed, tot nadat ze verkozen is), ofwel dit soort verdragen gaan zo hoog in de toren, dat zelfs de Clintons, Merkels, en Ruttes er amper benul van hebben. A bit of both, me thinks. Het krachtenveld kortom, dat feitelijk de wereld bestuurt of althans, de beslissingen neemt die globale ontwikkelingen zoals ze zich (zullen) voordoen, in elk geval sturen. Nee, dan President Trump; tja, dát zou nog 'es wat zijn! "Onmogelijk", riepen deskundigen in koor. Inmiddels blijkt hij de nummer één kandidaat voor de republikeinse partij, edoch, de partijtop wil dat niet. Alweer zo'n interessant krachtenveld-dingetje, maar dit terzijde. Niemand van de elite wil Trump, en dus wordt het Trump; zo werkt dat voor Jan Lul een beetje, onderhand. Ook in Amerika, dus. Ik denk overigens, al is hij tegen zo'n beetje tegen alles wat niet-Amerikaans is, dat er in hem meer potentie huist verdragen als TTIP te doorgronden, dan in Angela Merkel en Hillary Clinton bij elkaar. En dat is, mind you, niet noodzakelijk een pluspunt. Oók dáárom kan Dirk hartelijk lachen; zo'n spagaat van de republikeinen, het collectief dedain der elite ten-aanzien-van. Amerika heeft meer dan een halve eeuw de wereld gedicteerd met hun 'bigger better faster stronger"-mantras, en nu is men verbaasd en gechoqueerd dat een man als Donald Trump de majority vote krijgt? Reap what you have sown, mother*******. En dat geldt evenzogoed voor Brussel & Co.

Tot slot kom ik nog even terug op de titel en aanheft van dit stukje. Аня heeft er helemaal niks mee te maken, het arme kind. Ik ontmoette haar (nichtje van een saxofonist uit St. Petersburg) éénmalig, op het North Sea Jazz festival, lekker aangeschoten, strooiend met vrolijke woorden, dolnieuwsgierig naar de kruidige damp die rondom Dirk hing. Gretig zoog ze mee met mij, aan het thuis voorgedraaide jointje, voor het eerst in haar leven. "Voorzichtig meid," probeerde ik nog, "of je kon wel eens van een koude kermis thuiskomen." En aldus geschiedde. Na op grote hoogte in een stampvolle Maaszaal plaats te hebben genomen, begon Anna al bij de eerste tonen vagelijk zuchtend de blik op de grond te richten. Ik denk dat het nog tijdens het eerste, hooguit tweede nummer was, dat ze kreunde weg te moeten, naar het toilet, en onvast opstond bovenaan de schuin aflopende diepte van tribune-ringen. Terwijl ik dacht "I told you so", begeleidde ik haar als een gentleman naar de sanitaire voorzieningen, onderwijl enigszins angstig dat ze ofwel één van de tientallen toeschouwers waartussen wij moesten laveren zou onderkotsen, dan wel voorover, tussen hen door, twaalf meter naar beneden de diepte in zou kukelen. Het verhaal gaat, dat pas toen Selah Sue alweer backstage zat, het toiletpersoneel Anne achter haar deurtje vandaan plukte. "Ahoy!" Enfin. Deze volkomen niet ter zake doende anekdote, slechts ter inkleuring van een even opmerkelijk als triest gegeven: het publiek dat dit blog heeft gevonden. Dat er geen publiek is zal u, evenals bij Dirk het geval is, niet verbazen. Maar tóch is er altijd 'publiek'. Crawlers, geautomatiseerde bots in dienst van doodenge onvertrouwde porno imperia. Vraag me niet wat ze doen en waarom, maar blijkbaar slepen ze zélfs langs dit halfdode adres, om hun dagelijks brood veilig te stellen. Wanneer ik bij de door Google geboden statistieken de bereikte landen uitsplits in een Top 5, dan ziet die eruit als volgt:

1. Oekraïne
2. Rusland
3. Nederland
4. Verenigde Staten
5. Argentinië

Welnu; dát is evenzo interessant, als het curieus is! Want gaat u terug scrollen tot het begin van dit blog, dan zult u nergens een letter treffen aangaande het Oekraïne verdrag, en wellicht éénmaal het vluchtnummer MH17. Ook over Russische aangelegenheden heb ik nauwelijks/nooit geschreven, voor zover ik me kan heugen. De verkeersbronnen van de page-views duiden dan ook voornamelijk de eerder genoemde webcrawlers van verdienmodel-sites, met een oorsprong in één van deze Oost-Europese landen. Dat Oekraïne, het land waarmee de EU haar vrijhandelsverdrag z.s.m. wil beklinken, hierbij bovenaan staat (nog boven Rusland!!), geeft maar weer eens aan hoe goed deze mensen de handels- en ondernemers-geest hebben begrepen die onze politiek leiders, in navolging van een halve eeuw Amerikaans voorbeeld, zo graag zien. Met het verschil, dat aldaar men zich niet gebonden weet aan afspraken of regels, en behalve (straks) met het grote-, ook zaken doet met het schaduw-publiek. En derhalve altijd wint, waar het om soevereiniteit en verdienste gaat. Ja mensen, Trump, die snapt dat. En als u dat allemaal niet snapt, dan adviseer ik snapchat. Het is toch om te gieren!

12-07-15

Dirk geniet ervan (zolang het nog kan).

Vroeger hield menigeen een dagboek bij. Dat doen er tegenwoordig niet meer zoveel.
Wel diarreren 'we' onszelf helemaal leeg op Instagram, Twitter, Facebook, enzovoorts.
Dirk (nog steeds) niet hoor, en dat gaat niet gebeuren ook. Net als de 'Grexit'. Niks ervan.
Neen, zelfs dit verouderde blog-concept mag alhier die naam eigenlijk nauwelijks dragen.
Dit zou in oude tijden eerder bijna een jaarboek genoemd dienen te worden, want zolang
is het al bijna weer geleden dat Dirk hier wat opschreef. En waarom dan nu ineens wel?
Nou, amper hoor. Even een teken van leven. Alsook een herinnering.  Bijna 2 jaar terug.
"Mogelijk extra tijd voor de Grieken." kopten de kranten destijds. Zo zullen ze maandag
allemaal vertellen over hoe de EU ministers hebben besloten tot het een 'allerlaatste kans'
geven aan de door Griekenland ingediende regeringsplannen, en nog maar wat miljarden.
Want zo voorspelbaar is het allemaal geworden in onze wereld. De media houdt zich er
volop mee bezig, tenslotte is het hun broodwinning. Er wordt gespind en gedraaid dat het
een lieve lust is, de papieren media schrijven er lustig op los, prietpraatprogramma's gaan
er avond aan avond over door. "Wat gaat er gebeuren..", "Stel nu..(wat dan?)"; flauwekul.
Ik kan u precies vertellen wat er gaat gebeuren. Van alles en daarmee helemaal niets. Nop.
Totdat moeder Aarde of vader Zon (of één van hun spruiten) het weer tijd vind voor actie.
Ik blijf bij mijn vorige slotwoord precies negen maanden geleden: Emmers en zandzakken.

12-10-14

Koortsachtig

Na mijn eigen (on)zinnige tegenovergestelde 'Into The Wild' avontuur (wat ik wel een mooie analogie vind voor de situatie waarin ik mij de afgelopen periode heb bevonden), gaat een familielid richting Afrika om humanitaire dingen te doen, en is brother Ron onderhand noordelijk Syrië aan het bevuilen met lood. Terwijl figuren in Nederland zich druk maken om Zwarte Piet (met hoofdletter, want naam voor een mannetje met roet op z'n hoofd), zijn er ook mensen die hoe of waar dan ook dingen bewerkstelligen, of daartoe serieuze pogingen doen. Ik zeg Respect (met hoofdletter, want Respect!), zelf ben ik niet zo'n ondernemend type. Blowen, je weet toch. Nee, geintje (al helpt het niet; daarover geen discussie). Maar genoeg over mij. Laat mij het over u hebben.

Zit u lekker, achter uw computer? Of wacht nee dat is ouderwets, de kans is groter dat dit u onder ogen komt via tablet of smartphone. Wat een ellende. Kijkt u af en toe ook even voor u, op de weg? Ja, het was weekend, en daar hebben we natuurlijk allemaal even fijn van genoten, zulk lekker weer en zo, mhm. Kinderen naar boven gekafferd omdat ze liepen te zeurhannesen en niet buiten wilden gaan spelen.  En verder nog TVOH, Holland's Got Talent, Voetballen, en Heel Holland Bakt in de avonduren. Ik kan me dus zo voorstellen dat u Tegenlicht gemist hebt. Toch was dat -zoals zo vaak- heel interessante en verhelderende materie, die daarin gebracht werd. Zo hebt u waarschijnlijk nog nooit van 'fuzzing' gehoord, en wist u al wat een 'exploit' was, dan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet dat de zgn. 'Zero-Day' versies hiervan voor grote sommen geld verhandeld worden in de onderwereld van de bovenwereld. Als dat allemaal al veel te oninteressant en ingewikkeld voor u klinkt; geen zorgen. Het is zéker interessant, daarbij is het één van de sterke kanten van Tegenlicht complexe zaken zo voor te stellen, dat ook u er de volgende dag een gesprek over kunt beginnen bij de koffieautomaat. Donderdag om 09:15 herhaling; zet uw DVR.

De gemiddelde internetgebruiker (en trouwens ook de gemiddelde ambtenaar/werknemer) heeft geen flauw benul van de werking van dat internet of zelfs het apparaat dat ze gebruiken om ermee in verbinding te treden. Die gebruiker drukt op een knopje en verwacht dat het besturingsprogramma doet waarvoor het ontworpen is: Appicoontjes tonen op uw scherm, en doen uitvoeren waarvoor die app ontworpen is; dienstbaar te zijn aan hetgeen u vraagt. Of, in het geval van uw werk, tonen wat u oproept, en verwerken en bewaren wat u invoert. Mocht er eens een hapering zijn, nou ja. Dan start u de boel opnieuw op, zet het apparaat eens uit- en weer aan, en als het dan nog niet werkt.. dan belt u de netwerkbeheerder of dat handige neefje. Dat gaat al jaren goed. Toch? If all fails, dan is er altijd nog het Nationaal Cyber Security Centrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, waaraan onze zeventigjarige minister Opstelten leiding geeft. En dan is het nu tijd om u te wijzen op de aflevering 'Wie is de mol?'
(2 Oktober jl.) van Zembla. Echt nog even kijken hoor! Onvoorstelbaar dat er nauwelijks waarneembare ruis was daags na deze uitzending, bij politiek of volk. Combineer beide programma's en u zit ongetwijfeld prompt heel anders, bewuster, in ieder geval, met uw apparaat te spelen (..).

Het is zorgwekkend te noemen dat de bestuurlijke elite zich in haar koortsachtige pogingen de internetionale ontwikkelingen bij te houden, bedient van bedenkelijke tactieken en technieken, op een infrastructuur lek als een mandje en onder beheer van corruptelingen. Het blijven allemaal mensen die sleutelposities bezetten, net zo vatbaar voor falen en welvaart als u. Vatbaarder zelfs, omdat ze aangesproken, gechanteerd, verleid, of omgekocht kunnen worden door derden die belang hebben bij een bepaalde invloed. Een invloed die enorme, zelfs wereldomvattende gevolgen kan hebben. Al ben ik er wel van overtuigd dat het merendeel van onze ambtenaren op NCSC en Justitie hun werk met een soort van overtuiging, noem het rechtvaardigheidsgevoel, doen: óók zij hebben een gezinshutje en misschien wel (klein)kinderen die ze graag zo veilig mogelijk zien opgroeien. Maar zonder hulp van buitenaf kunt u zich ook wel voorstellen dat we in Nederland vrij kansloos zijn, tegenover wat er van rondom de wereld aan (criminele) hackers en overige digitale oorlogsvoering aan staat te komen. En 'zonder hulp van buiten af' zegt het al: All Your Independence Belongs To Us! Whoever de macht en kracht heeft cruciale overheidsnetwerken te ondermijnen (incl. de overheden zelf).

Schipperen, tussen de brutaliteit en streken van een Poetin, en de angstige passiviteit van een EU. "Voorzichtigheid voorop", roepen de polderpolitici. En dus, raken we achterop. Mensen die achterop raken worden (ook) kwetsbaar(der), voor steekpenningen en andere vette worst. Beeldvorming heerst hier. 'Nato-transformatie' = 'Nato Response Force' wordt 'Immediate Response Force'. Vervolgens wordt minstens driekwart jaar vergaderd over hoe de nieuwe naam ingevuld gaat worden, en dient een nieuwe chef(fin) zich aan die met een nieuwe naam komt. What's in a name. Er is weinig 'immediate' aan tot dusverre. Dat ligt niet aan de prima getrainde mannen en vrouwen die er deel van (gaan) uitmaken, maar aan de angst voor de beeldvorming die regeert, van Den Haag tot Washington. Allemaal zijn ze benauwd om eerder gedane uitspraken teniet te moeten doen of van strategie te wisselen als de situatie daarom vraagt. Nee, ze moesten eens gezichtsverlies lijden; stel je voor! 'Het zal mijn tijd wel duren' begint héél langzamerhand, onder een aanstormende generatie, plaats te maken voor 'ja maar wacht eens even.. ik moet zélf aan de bak, wil ik straks nog overleven!'. Een prima instelling zou ik denken, en één die hoop brengt voor behoud van toekomst. Want de generatie waar we het nu mee moeten doen, bestuurstechnisch, hou maar op.
Emmers en zandzakken, graag.

10-09-14

Isme | IV½

Het is 345 dagen na mijn laatste schrijfsel alhier. Dat heeft geen verdere betekenis, althans niet één welke ik u of een ander hier verschuldigd ben. Op negen september 2012 schreef ik 'Isme | I'. Had u toen kunnen denken dat het woord de actuele lading zou gaan krijgen die het inmiddels heeft? Natuurlijk niet. Die *kuch* voorspellende gave, daarop heb ik zelf ook geen vat. Knevel en van den Brink, die figureerden in deel I (2012), zijn inmiddels van de buis gehaald. Jeroen Pauw ondertussen (hij figureerde toevallig nog in Isme | II), presenteert tegenwoordig zijn 'late nacht' om elf uur één, alleen. Er blijkt inmiddels dat de saaiheid die Pauw en Witteman de kop kostte, toch echt niet alleen aan de oude Witteman of het decor lag. Isme | III (ik moest het zelf ook weer even teruglezen..) bevatte een soort aanzet tot een gedachtegang over leren waaraan ik in een volgend deel vervolg zal trachten te geven. Dan was er Isme | IV, slechts een drietal schrijfsels geleden; weet u nog? Newton? 20 kinderen en 6 leerkrachten kwamen om bij een schietpartij op een school in de VS. Update: Sindsdien (bijna twee jaar geleden), is er vrijwel iedere week een schietpartij op een school in de VS geweest, vierenzeventig keer in totaal. Nodeloos nevenfeitje: Rond de 4e Juli (u weet toch; de dag dat men daar "historie en tradities" viert), waren er in Chicago in 84 uur 82 schietpartijen, waarbij 14 doden vielen. Hatseflats!

En zo zit ik daags voor de dertiende herdenking van 9/11 aan 'Isme | IV½'. En ½ ja, want eigenlijk is dit geen echt 'Isme'-stukje, meer de aankondiging dat de volgende onderweg is. Natuurlijk heb ik meermalen achter dit scherm gezeten de afgelopen zomer. MH17, ISIS.. het riep zoals bij velen ook hier het nodige op. Desalniettemin gingen die concepten in de prullenbak. Praten, schrijven, er is al teveel van (geweest), maar conclusies, klaarheid, oprechtheid? We wachten er ook na de tussentijdse bevindingen van de OVV (pdf) allemaal nog op, en zullen het nooit krijgen. Niet wanneer we het moeten hebben van de politiek. Politieke werkelijkheid is onvast en daarmee ook de op het spel staande belangen. Dat politieke belangen veelal anders liggen dan die van u en mij lijkt me wel bekend. Oorlog! Wanneer? Welke? Kies maar uit. Oh, wacht. Momenteel IS, maar natuurlijk. Wanneer de dreigingen en vijanden zo divers en talrijk zijn, dan is het wel handig dat er één bij is, die door een meerderheid van de gekende beschaving als het dieptepunt van het hedendaags barbarisme wordt beschouwt. Toch weer een ankertje, zij het een 'dark anchor'. En inderdaad. Weer een hier eerder nog niet vermeld isme. Wrang genoeg werd Nederland politiek gepasseerd door de VS toen deze een coalitie tegen IS aan het samenstellen was. Aan de verafgoding van Frans Timmermans komt een eind, nu hij op een nog niet bestaande grijze stoel in de EU wordt geparkeerd, en dat ze daar Dijsselbloem liever kwijt dan rijk zijn is onderhand een publiek geheim. Rutte is politiek op de plaats gezet die hem past; nl. die van student. Het isme allemaal wat.

Al vanaf de jaren negentig vonden 'we', maar zeker dichter bij 2012 dat het niet best ging in de wereld. 'De economische crisis' was vol aan het opschakelen ("is voorbij" sprak Dijsselbloem in Mei j.l., maar wat hij denkelijk bedoelde, was dat het de nieuwe realiteit is). We dachten toen: "veel slechter dan nu kan het niet worden". Wat maar weer aangaf hoe we hier in een cocon van verwendom zijn opgegroeid, omdat het natuurlijk véél slechter kon, zoals heden ten dage blijkt. Extremisme tiert welig, en niet meer uitsluitend ver van ons bed. Onder het hardroze reaguurderslegioen is de term 'Vijfde Colonne' weer helemaal im schwung. Liever horen en lezen we dat het allemaal zo'n vaart niet lopen zal. En dat de huizenmarkt weer aantrekt. Als men ons dat geeft, dan doen wij graag weer een tijdje net alsof we dat geloven. werken we met frisse tegenzin door, ochtend in avond uit, zodat we straks een iWatch kunnen kopen. Kijkt men dan niet voorbij de huurverhoging en kinderopvang? En moeten we Unilever nu echt dankbaar zijn dat ze hun sociale gezicht tonen, door ons er voortaan van jongs af aan op te wijzen hoe lang je in een beschaving mag douchen? Zolang dat de zorgen zijn die ons worden voorgeschoteld, zou je moeten weten dat het nóg veel slechter kan. De carrière van politici is te kort om constructief binnen- (laat staan buiten-)landse politieke issues op te lossen, dus blijven die zich richten op korte termijn resultaten (lees; prestige), en zo kabbelt ons land mee met de weg van de minste weerstand. De student zal op zijn blote knietjes de preses pijpen om erbij te mogen horen. Maar hoe je het ook went of keert; de woelige baren banen zich nimmer een bergpad op.

28-09-13

Dirty Herrie

Zaterdagmorgen. Wakker geworden van de overbuurkinderen waarbij het, net als bij de meeste kinderen onder de dertien, onmogelijk lijkt te zijn op straat te spelen zonder daarbij voortdurend op hoog niveau te krijsen. Koffie gezet. Deur naar de tuin open gezet. Bij de achterburen is een schilder aan het schilderen, en schilders luisteren, zoals u weet, graag naar een radio die op te luid volume afgestemd staat. In dit geval betrof het Radio Veronica, hetgeen mij niets verbaasde. Takkenherrie kortom, voor en achter. Ik pak de krant uit de brievenbus, en lees op de voorpagina: "25 JSF's naar Volkel (..) De basis in Leeuwarden moet inkrimpen." In het artikel staat verder o.a.: "Nieuwe berekeningen van de geluidsoverlast van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium geven aan dat er op Volkel genoeg ruimte is voor die 25 JSF's."

Nu is Dirk redelijk bekend met Leeuwarden en haar vliegbasis, alsook met de grote weerstand die er onder de bewoners bestond tegen de JSF. Deze werd vooral ingegeven door rapporten waaruit bleek, dat de hypermoderne vliegmachine nogal een stukje meer lawaai produceerde dan de F16. Luider ook zelfs dan de Amerikaanse F15, onder ingewijden toch wel bekend als een machine die verschrikkelijk hard brult, afgezet tegen een F16. En wanneer je wel eens op een normale doordeweekse oefendag in Leeuwarden was, zul je geschrokken dan wel verbaasd zijn geweest over het enorme geraas dat zich in golven over de hele stad verspreidde. Leeuwarders horen het bijna niet meer, omdat ze ermee opgroeiden. Maar als buitenstaander sta je letterlijk en figuurlijk met je oren te flapperen. Probeer in de Prinsentuin maar eens een fatsoenlijk telefoongesprek te voeren wanneer de AJ-62 en AJ-63 volle bak eruit gaan. Nu is het voeren van telefoongesprekken in de publieke ruimte bij verstek onfatsoenlijk, maar dit terzijde.

naar de vakjes vanuit Volkel

Zodoende drong de gedachte zich op, dat het lawaai der omwonenden na jaren van protest wellicht tot succes geleid had. Maar zulks een toegeeflijkheid lijkt haast onbestaanbaar onder het huidig politiek bewind. Sterker, bij het lezen over de nieuwe (bij)rol van de Leeuwarder vliegbasis en het afstoten van het 322 of 323 squadron vroeg ik me af, of de Leeuwarders wellicht niet de nodige spijt gaan krijgen van de eerder geslaakte angstkreten. Immers, al sinds generaties' heugenis vonden veel regionale MAVO-diploma's een solide werkgever in de basis. Los daarvan, ging mijn verstand kraken bij het lezen van de onlogica. Niks erg, maar doe even mee. De KLu oefent haar vliegbewegingen voornamelijk boven de Noordzee, en dat is toch een aanzienlijk aantal kilometers meer vliegen vanuit Volkel, dan het is vanaf Leeuwarden. Zowel economisch als tactisch gezien is de noordelijk gelegen basis een veel logischer keus. Want die Russen waar we al sinds de Koude Oorlog naartoe vliegen om ze te begroeten en uit te zwaaien, die komen echnie vanuit Limburg hoor. Zinloze vliegbewegingen, maar ze moeten wel meermalen per jaar gemaakt worden, en in de toekomst dus alleen nog helemaal vanuit Volkel. Dat is op jaarbasis een ongehoord hoog bedrag aan extra brandstof. Om nog maar niet te spreken van de kosten voor het opwaarderen van Volkel en afwaarderen van Leeuwarden (en bijbehorend personeel).

Tactisch, tactisch, oh, wacht. Wat las ik de afgelopen weken ook weer over vervanging van de Amerikaanse kernwapens die opgeslagen liggen op Volkel, door modernere exemplaren? En dat de JSF het enige dan wel meest geschikte jachtvliegtuig is, om deze onder te knopen? Die aluminiumtheorie lijkt bevestigd te worden door het windvaantjes gedrag van oude Dopinie-bekende Han ten Broeke inzake de hele discussie omtrent geluidsoverlast. De oorspronkelijke geluidsrapportages, welke aanleiding waren voor de lokale bevolking om te gaan steigeren, en door Defensie afgezwakt werden in haar wens de JSF evengoed op Leeuwarden te kunnen plaatsen, die rapportages besloten de Amerikanen nog eens over te willen doen. Aangaande Nederland tevens een behulpzaam rookgordijn om de nucleaire wensen van Amerika voor de burgers te verhullen, door middels bevestiging van hun geluidsangst een soort "krijgen we toch nog gelijk"-gevoel te creëren. Zo kon die zin "nieuwe berekeningen van de geluidsoverlast van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium geven aan dat er op Volkel ruimte is voor die 25 JSF's" er dus komen. Geluidsmetingen worden door belanghebbenden veelal creatief geïnterpreteerd. Geluidsoverlast rond Leeuwarden, geluidsoverlast rond Volkel; het zal de Amerikanen worst wezen. Defensie had de JSF graag op Leeuwarden gezien, maar de onderarm zit te diep in Amerika om daaraan nu nog invulling te kunnen geven, ook gezien het geringe aantal JSF's dat uiteindelijk aangeschaft lijkt te kunnen worden. Niet alleen zorgde die door Washingtons sluitspier omklemde elleboog ervoor, dat de megalomane jager ons door de strot werd geduwd; tevens dicteren de bevrijders waar we onze toestellen (voor) gaan gebruiken.

Het isme wat, al dat lawaai. Op de straat, in de tuin, in de media, én in de lucht. Nee, serieus. Toen de schilder eindelijk zijn benen had gelicht en daarmee ook Veronica zweeg, klonk hoog boven mij een verbrandingsmotortje dat mijn aandacht trok door een nogal overspannen toerental. Een beetje zoals de hulpmotor van een zweefvliegtuig of gemotoriseerde deltavlieger; die komen hier op mooie dagen ook met regelmaat over. "Het zal toch niet..," dacht ik, en richtte mijn blik omhoog met de handen vlak aaneen als provisorisch zonnescherm boven mijn ogen. "Het overblijvende squadron wordt in de toekomst uitgerust met nog aan te schaffen drones." Jawel, Vinex-vrienden en vriendinnetjes.. het was een heuse drone. Alsof ze me zagen zitten (niet ondenkbaar) viel juist toen ik zat te turen het toerental naar beneden, en de drone leek haar observatiemodus aan te nemen (oefenen boven het in de buurt liggende verkeersknooppunt?), waardoor geluid van het motortje nog amper waarneembaar was. Voor de zekerheid heb ik even mijn middelvinger omhoog gestoken, tot het ding (en daarmee ikzelf) door het dak van mijn woning aan het zicht onttrokken was.

05-09-13

Schrik

Schrik over een vermindering van De Kinderbijslag bij het gepeupel.
Schrik over poep op het vlees bij De Supermarkten.
Schrik bij de VVD dat we uit de top 5 economieën van de wereld verdwenen zijn.
Maar gelukkig kunnen we over een jaar of tien nog altijd mee in 'het hogere geweldspectrum',
wanneer we eindelijk onze vijfendertig JSF's geleverd hebben gekregen. Volgens de staatsomroep slechts 65 miljoen euro per stuk. Volgens Wikipedia echter is de huidige "flyaway cost" 152 miljoen euro...
Oh wat een schik heb ik, om onze schrik. Zou mij dat een 'potentieel gevaarlijke eenling' maken? Vast wel.
Ga maar na: Ik ben maatschappijkritisch en single, rook wiet en lees wel eens in de Volkskrant.


Daar zit je dan, met je browser in 'Incognito Modus', terwijl er een achterdeur in de code zit voor de Amerikanen. Het veiligste zou zijn "helemaal geen software meer te gebruiken van bedrijven die een link hebben met Amerika.", las ik. Da's een goeie zeg. Vind er maar eens voldoende om je computersysteem te laten draaien. Oh, natuurlijk. Technisch kun je dat met de nodige inspanning vast wel voor elkaar boksen, maar door dat te doen zul je juist de aandacht wekken van hen die hierop filteren. "X heeft blijkbaar intentie zich in te laten met activiteiten die het daglicht niet kunnen verdragen." en zo wordt X alsnog onderwerp van nader onderzoek. 

Nee, 'online privacy' is een begrip dat u gerust kunt vergeten. Wanneer 'men' zou willen, kan 'men' met je elektronische spoor een vernietigend profiel en scenario opstellen. Natuurlijk hoeft het daarbij niet alleen te gaan om concreet online materiaal. 'Men' weet ten allen tijde waar u zich begeeft of eerder begaf, en zodoende is het nooit al te ingewikkeld een criminele activiteit te plakken aan uw aanwezigheid 'in de omgeving van'. Maar wanneer je gewoon netjes de middenklasse-weg volgt die voor je is uitgestippeld, is er niks aan het handje. Toch?

Afijn. Dirk heeft het opgegeven. Het Facebook-account is er, zo ook Gmail. En 2013 is het memorabele jaar waarin Dirk zich liet verleiden tot de aanschaf van een smartphone met wrijfscherm. Soms belt Dirk wel eens met UPC voor het één of het ander. En weet dan dat de medewerker ondertussen even door de geschiedenis van bezochte webpagina's kan scrollen. Op Facebook heeft Dirk de naam ingetoetst van een vriendin wiens roots in Nigeria liggen, en een week later wordt hij getrakteerd op advertenties waarin Afrikaanse vrouwen zich aanbieden. Dirk bekeek een filmpje waarin een oude Golf GTI de hoofdrol speelde, en dus werd hij er door Volkswagen op gewezen dat er een nieuw model te verkrijgen is. "Klik hier voor dealers bij u in de buurt." Handig.

Maar Dirk meende dat hij 'incognito' surfte, en de instelling 'Do not allow websites to know where you came from (suppress HTTP Referrer header)' had aangevinkt? Nee, zolang de Chinese buurman en/of Russische cybercrimineel nog van Dirk's achterdeur wegblijft en er geen onverklaarbare afschrijvingen van zijn ING-rekening opduiken, mag 'men' gezellig manuren verknoeien met het doorwroeten van kilometers code, om gniffelend te constateren dat Dirk best een aparte fetisj heeft. En die mag hij hebben, zolang hij geen waxinelichthouders tegen gouden koetsen werpt of recepten voor plofcake online plaatst. Dirk schrikt nergens meer van, en dat maakt hem best gevaarlijk. Iemand die immuun lijkt te zijn geworden voor subliminale beïnvloeding kan zomaar denken dat hij God is. Wie denk Dirk wel niet dat hij is? 

Oh ja, God. Daar heeft Dirk ook over geschreven (en het wordt tijd dat hij dat weer meer gaat doen). 
Het scheurhemd zal dus al wel klaar liggen. 

21-04-13

Armoedig

Dus zo sputteren we verder, in een verdeelde wereld waar de invloed van geld zo groot is geworden, dat het ons in een greep heeft genomen waar met geen afwaardering, noodhulppakket, of verdrag aan te ontsnappen is. Voor het eerst in ruim veertig jaar leven zie ik economisch krapte in ons land van een omvang die mijn generatie tot dusver onbekend was. Ja, begin jaren tachtig was het ook niet best. Maar omdat we ons in de erop volgende jaren toen het weer beter ging zo gigantisch in de schulden hebben gestoken, zijn de problemen nu ook groter dan toen. Ik bevind me in een situatie waarvoor ik dankbaar ben, al had ik dat een kleine tien jaar geleden echt niet gedacht. Ben zelfstandig, hoef geen verantwoording af te leggen, maar moet daardoor wel roeien met de riemen die ik heb, en die zijn niet heel geweldig meer. Mijn inkomensschijf bevind zich dientengevolge onderaan de stapel.

Maar (nog) geen rode cijfers hier, ik heb de voedselbank nog niet van binnen gezien, en mijn vaste lasten weet ik te voldoen. Dat is wel eens anders geweest, terwijl ik toen een hoger inkomen genoot. Zodoende kan ik ook maar moeilijk medelijden ontwikkelen met mensen wiens inkomen minimaal twee keer het mijne is, en die desondanks toch zwaar in de problemen zitten, en wel de voedselbank moeten bezoeken, willen ze hun vaste lasten kunnen blijven betalen. Ik heb mij de afgelopen jaren kunnen wennen aan een marginaal bestaan, en ben gezegend met een persoonlijkheid die daarmee tevreden is. 'Hij die niks wenst heeft alles.' Maar zo makkelijk is dat niet voor iedereen, zeker niet wanneer er rekening te houden is met gezin en hypotheek. Zoals gezegd, ik ben dankbaar voor de situatie waarin ik zit, al zal die in andermans ogen wellicht gemankeerd zijn.

Ik bedoel, je zult maar John Ewbank heten, bijvoorbeeld. Krijg je de prestigieuze opdracht een Koningslied te schrijven, nadat je bewezen hebt iedere Senseo-drinker een iTunes aankoop te kunnen laten doen. Dirk moet bekennen, hij heeft vooral genoten van de geveinsde waardering door de mensen die hebben meegewerkt, en van John die ten overstaan van SBS Shownieuws keihard verklaarde "er geen nacht minder om te slapen", nee, hij kon er wel om lachen: "Hij is reeds naar #1 op itunes gezeken." Ene Vivian Reijs (wie?), die blijkbaar een kind heeft met Ewbanks, wist te melden dat hij er 'wekenlang aan heeft zitten zwoegen'. Een beetje driftig piepte ze "het is zóó bijzonder dat er zóóveel mensen aan meewerken, dus ik vind waarom zijn we niet gewoon héél positief over het nummer!?" Rustig maar meisje. Het is allemaal alweer voorbij.

Vandaag zul je zien dat er de nodige steunbetuigingen komen, en dat menigeen schande zal spreken van de manier "waarop we hier met onze talenten omgaan". Nou, Dirk niet hoor. Geen greintje medelijden met muziekmiljonair Ewbank, die dacht dat een opgepoetst overblijfsel uit zijn hoofd(?) en een hele rits cliché-figuranten er wel weer als zoete koek in zouden gaan, net als alle andere rijmpap die men al jaren van hem heeft opgeslurpt. Net terug van een weekje Ibiza trekt hij zichzelf én zijn(?) liedje terug, en spuugt tussen de regels door nog wat gal richting degenen die het aandurfden publiekelijk zijn grootsheid te betwijfelen. "In al hun wijsheid van muziek en de nederlandse taal" (jazeker, 'Nederlandse' mag van John gewoon zonder hoofdletter) wenst hij zijn criticasters succes bij het produceren van een nieuw koningslied. Het vileine 'grapje' richting "de zoveelste nageboorte" is de perfecte weergave van het verwende jongetje dat gekrenkt is door mensen die wél in de realiteit staan. "Hoge bomen, lange planken" is hier simpelweg synoniem voor "Jullie zijn gewoon jaloers dat ik met Miss Universe ga en heel rijk ben." Echt sneu. Sterkte, John.


15-12-12

Isme | IV

Of je het nu 'een anoniem complimentje van God' noemt of gewoon toeval, wanneer je er voldoende gevoelig voor bent en al een redelijk inzicht hebt mogen verzamelen over de aarde (en psyche van haar bewoners), ben je in staat verbanden te zien. Dat iedere actie, hoe groot of klein ook, tot een reactie leidt. 'Blah' hoor ik u denken, 'kon je niet iets originelers bedenken?' Het is waar, de laatste zin is een veelgebruikte. Zoveel, dat de kracht van die boodschap lang geleden al teloor ging. Natuurlijk, iedereen weet zo ongeveer wel dat er een waarheid in zit. Geeft u teveel uit, dan staat u bij de bank in het rood. Sla je iemand op z'n gezicht, dan roep je vervolging en wraak op. Geef de mens het recht op wapenbezit, en vroeg of laat schiet iemand er kinderen mee dood.
 .223 zoals gebruikt in Newton

Mike in El Paso vind dat trouwens maar nonsens. Mike in El Paso is er doodmoe van zijn 'GOD given RIGHT to SELF DEFENSE' te moeten verdedigen. En dat terwijl men het vandaag nog onkies vond om 'guncontrol'-politiek al meteen ter sprake te brengen. Kun je nagaan wat hem nog te wachten staat, de komende dagen. Hier moet ik mee geholpen worden, maar in mijn beleving en herinnering, wordt trouwens in de Bijbel helemaal niet gerept over het recht op zelfverdediging. Sterker nog, wat mij binnen dat kader vooral is bijgebleven, is het toekeren van de andere wang. Dit terzijde (want zoals gezegd, mijn Bijbelkennis is sleets), wat ik wel zeker weet, is dat er in de Bijbel niet gerept wordt over het recht op een .223 half-automaat. Toch staat de mening van Mike uit El Paso over wapenbezit symbool voor de in Amerika breed gedragen overtuiging, dat je jezelf moet kunnen verdedigen. 'Was er in die school één iemand geweest met een vuurwapen, dan hadden veel doden voorkomen kunnen worden.'

Het is een kwestie van heel veel geduld, voor sommige verbanden uiteindelijk leiden tot het omkeren van het negatieve, tot iets positiefs. Dat ligt niet zozeer aan de wetmatigheid van actie-reactie, maar meer aan onze eigen menselijke gedraging. We zijn arrogant, eigenwijs, soms koppig, of gewoon niet zo slim als we zelf menen. Daarbij is het -zeker in onze maatschappij- niet modieus om positief te zijn, hoogtijdagen zijn het voor de kritische reaguurder, haatblogs floreren (dat alles de schuld van GeenStijl is wist u toch, hè?). Niet dat er geen minstens zo groot aanbod is van meditatieve mogelijkheden en vrolijke verhalen, maar dat is niet waar de actie is, of waar de scherpte gevonden wordt die soms nodig lijkt te zijn om mee te kunnen blijven doen in de ratrace. Ik verhef mezelf niet boven die prikkeljunkies; doe er op mijn eigen manier ook aan mee, o.a. door hier en op andere plaatsen een uitlaatklep te vinden voor het klagende ego. Maar uiteindelijk is dat allemaal maar 'spielerei'. Tenminste, dat vind mijn ego. Want ook spielerei heeft haar effecten. Net als pesterij.

Wat zeg ik nu eigenlijk? Veel te veel alweer, zonder tot de kern te komen. In mijn persoonlijke ervaring is het oude cliché van actie en reactie in ieder geval in zoverre waar gebleken, dat ik daadwerkelijk ben gaan geloven in karma. Er zijn periodes geweest in mijn leven, dat ik me afvroeg waarom alles mis leek te lopen. Godzijdank ben ik er later achter gekomen, de dieper liggende oorzaken. Oorzaken die misschien in eerste instantie geen verband leken te houden met mijn persoonlijk drama. En toch. Ja hoor. Het is lastig uit te leggen, laat staan voor te stellen, voor derden. Maar dergelijk inzicht is wel erg verhelderend, 'verlichtend' zou ik bijna willen stellen. Het helpt je eigen polariteit te richten. Lessen zijn het ja, lessen in hoe om te gaan met anderen, en met de wereld om je heen. Niet dat ik ze ooit lijk te leren. Maar ik weet ze te lezen, dat is al heel wat. Met die wetenschap komt ook de verantwoordelijkheid er wat mee te doen. In het leven van alledag valt dat nog niet mee, wanneer je constant afgeleid wordt door alle invloeden van buitenaf.

Al gauw reageer ik geprikkeld op de medemens, of stoor me aan diens gedragingen. Soms kan ik het niet laten iemand op zijn nummer te zetten (voor mijn volgende stukje heb ik alweer iemand op het oog), maar jammer genoeg is dat veelal vanuit dat zogenaamde onderbuikgevoel. Online is dat proces nog eens een stuk makkelijker, en voor je het weet ga je er plezier aan beleven. Steeds vaker echter staat die hele energie me tegen, iedereen die elkaar de maat neemt, en dan moet ik weer de gebreken van de maatnemers onderscheiden. Het wordt allemaal wel erg voorspelbaar, op een gegeven moment. Dat ik bij mensen zie waar ze met zichzelf de mist in gaan is al niet erg positief, en ik zou soms willen dat ik dat niet zo duidelijk kon zien. Mijn brein maakt schakelingen die bij de meeste mensen niet gemaakt worden. Ik ontdek de clou in een film niet zelden binnen het eerste kwartiertje, en dan zit je dus nog 80 minuten te kijken naar iets wat voor anderen heel spannend is, en voor jou slechts een bevestiging blijkt van wat je al anderhalf uur wist. Het isme wat. Ik schrijf er wel een boek over. De invloeden van buitenaf zijn weer even sterker.

[ Isme | I, Isme | II, Isme III]

19-11-12

Wat is er mis met dit plaatje (3)


Ja ehh, wat is het nou; zeep of een dessert?!
(daarbij staat wit heel lelijk op mijn blog..)

En met stip op één in mijn reclame-ergernissen klassement van 2012: "Ik ben een Nikon". Een fototoestel (erger, het complete modeljaar 2012 werd ermee aangekondigd) dat spreekt in de ik-vorm. De muziek eronder is zo mogelijk nog irritanter, maar getuige de bijna 14 miljoen views op YouTube en lyrische stukjes erover elders op het web ben ik maar raar. Zo zij het. Yoghurt-honing zeep en pratende fototoestellen, en natuurlijk de sticky treats en dark chocolate sprinkles

En u koopt het. Want uw onderbewuste mompelt half aanwezig: "hmm, yoghurt, lekker fris, beetje honing erdoor, ruikt vast lekker." Terwijl yoghurt zure bocht is, en honing super plakkerig. En dat bandje, Radical Face, vond u hun single 'Welcome Home' al leuk toen Nikon 'em ging gebruiken in haar reclames, of bent u 'em leuk gaan vinden omdat 'ie 388x per maand werd uitgezonden? Wanneer ik het opschrijf zoals ik dat hier doe, dan oogt de gedachtegang wellicht ietwat simplistisch.

Maar ons brein werkt vaak niet zo gecompliceerd, al is het wel zodanig ontworpen dat u er iets meer mee kunt dan opstaan, douchen (met yoghurt honing-FA natuurlijk), en naar het werk rijden met de lachzakken van 538 of 3FM op uw autoradio. Via de speakers en beeldbuis wordt u vertelt over Sandra Nieuwland, hoe zij waarschijnlijk de Voice gaat winnen en een héél groot talent is. Iedereen die er muzikaal toe doet in NL bij kapster en koerier (Borsato en Oosterhuis dus) komt superlatieven te kort. "Zo'n unieke stem heb je!"

'Arm schaap' zou ik bijna zeggen, ware het niet dat Sandra al moeder is, en naar mijn indruk een behoorlijk nuchtere houding heeft. Gelukkig maar. Laat ik meteen bevestigen dat ze een mooie stem heeft en die goed weet te gebruiken. Echter, zo uniek is ze niet. Een aftakking van de Amy Winehouse hype, net als mega-successen Adele, Duffy, en Selah Sue dat zijn. Maar de massa staat daar niet bij stil, of bezit een beperkter opmerkingsvermogen. U wilt dat niet horen, u wilt iets herkennen en het dan uniek noemen. Geeft niet hoor, ik gun u dat genieten. En voor Floortje en haar moeder hoop ik dat zij deze keer mogen winnen.

13-11-12

Koppensnellen

'Hoge inkomens minder getroffen.' +
'Mogelijk extra tijd voor de Grieken'

Laat beiden gerust nog wat langer op u inwerken.
En Sjuul, ik wil weten wat Badr op z'n broodje had.
Gaat nog groot worden bij de lunch.

09-11-12

Ruilen!

Aangezien ik vandaag al twee keer geconfronteerd werd met het fenomeen 'Sinterklaasstress', een welbekend rijmpje.
'Van Ruilen Komt Huilen'. Boe-hoe. Merkte ik twee weken geleden op de voorpagina's al een ruil op, de week erna kwam pas de echte huilruil. Alles werd er sindsdien door overheerst, wat kunnen die jankballen een stampei maken zeg. De portemonnee der welvarende is aan de beurt, en dat is men niet gewend. Liever gooien ze het land terug in onbestuurbare staat, dan een vakantie minder te nemen. Alleen al daarom verdient dit volk wat ze krijgt. En omdat ze als weke volgevreten lemmings het verkeerde vakje rood gemaakt hebben natuurlijk.

"Succes wordt gestraft" en "De harde werkers zijn de dupe" waren als vanouds favoriet als kritiek op de plannen die op tafel lagen. Alsof mensen die slechts dertigduizend euro per jaar verdienen niet hard werken. Harder vaak, en niet zelden nog tegen hun zin ook. Terwijl de mensen die deze VVD-clichés bezigen werken veelal geweldig vinden, en niet hard werken omdat ze wel moeten, maar hard werken omdat ze daar zelf verslaafd aan zijn. Aan dat veelverdienen dus. Ze werken niet om de hypotheek of kinderopvang te bekostigen, maar om te kunnen veelverdienen. Zouden ze net zo lui zijn als de mensen die het bij 38 uur houden, dan waren ze nooit het geweldige succesnummer dat ze zichzelf vinden geworden. Nee, kom niet aan hun centen. Dat haalt men maar bij die uitvreters in een uitkering en het gepeupel in de Vinex-hut.

Zodoende dus, zitten Rutte en Samsom weer om de tafel. Het begon ook allemaal wel onder een slecht omen natuurlijk. Die nivellering plannen waren helemaal zo verschrikkelijk niet, zou je het allemaal wat nuchterder bekijken (onmogelijk bijna, met dat geraaskal overal), sterker, ze hadden wel wat pittiger gemogen voor de hogere inkomens. Dat alleenstaande minima met kinderen er gemiddeld zo'n 4% op achteruit gaan is teveel, maar dat iedereen er 2 à 3 procent op achteruit gaat; wanneer je zo nodig wilt voldoen aan alle Brusselse eisen, ja, dan moet dat dus gewoon. De jaarinkomens van de mensen die 6 procent moeten inleveren zijn dermate hoog, dat het hen geen hap eten hoeft te kosten. "Ja maar het is niet eerlijk." Goh. Als je de luxe hebt er nu pas achter te komen dat het leven niet eerlijk is, dan heb je in mijn ogen niks te klagen.

De wereld is een van geld vergiftigde samenleving, en het 'samen' in de 'leving' is voor menigeen (incl. mezelf) een hele opgaaf. Van alle krachten die ons uiteen drijven is geld de sterkste geworden. En doen wij het niet, dan nivelleert de wereld zichzelf wel. Het zal wel moeten. Daaruit volgt vanzelfsprekend de wereldwijde economische crisis zoals die al enige tijd gaande is. Er komt weer een dag dat de stroom uitvalt, benzinestations door hun voorraad zijn, het internet plat ligt, kachels het niet meer doen. De jankballen zullen dan werkelijk alles doen om hun hoofd boven water te houden. Dat van u eronder duwen, bijvoorbeeld.